Dù ngày nào cũng sử dụng nhưng chưa chắc bạn đã biết hết sự thật về những đôi giầy

Dù có là tín đồ nghiện mua sắm giày thì bạn cũng chưa chắc đã biết những sự thật thú vị này đâu.