Loài cây có hình dáng đặc biệt chỉ mọc duy nhất ở một nơi trên Trái đất

Trông xa những cái cây này chẳng khác gì mái tóc bay bay trong gió. Vì sao nó không mọc thẳng đứng như bình thường mà lại mọc ngang như vậy?