Va chạm với xe máy Ca Sĩ Châu Việt Cường nhảy xuống đánh người chảy cả máu mồm

Vào lúc chiều nay trên phố 280 thái hà, giọng ca Từ trên trời rơi xuống di chuyển trên đường thì đâm phải xe máy trên, lời qua tiếng lại, Châu Việt Cường lao vào đánh luôn, mặc cho mọi người xung quanh can, nhưng những quả đấm của anh vẫn liên tiếp dã vào mặt ng đi xe máy.

Va chạm với xe máy Ca Sĩ Châu Việt Cường nhảy xuống đánh người chảy cả máu mồm
Va chạm với xe máy Ca Sĩ Châu Việt Cường nhảy xuống đánh người chảy cả máu mồm
Va chạm với xe máy Ca Sĩ Châu Việt Cường nhảy xuống đánh người chảy cả máu mồm
Va chạm với xe máy Ca Sĩ Châu Việt Cường nhảy xuống đánh người chảy cả máu mồm
Va chạm với xe máy Ca Sĩ Châu Việt Cường nhảy xuống đánh người chảy cả máu mồm
Loading...
SHARE